Toevoegen aan favorieten
 
Verwijder van favorieten

Mol massa calculator

Calculator Mol massa van gas, online berekening - maakt het mogelijk om moleculaire massa van het gas te berekenen door het gegeven volume, gewicht, temperatuur en gasdruk.

Selecteer gas uit de lijst of voer parameters

  
Gas:
Bereken de molaire luchtmassa
Molaire massa een fysische eigenschap gedefinieerd als de massa van een bepaalde stof gedeeld door de hoeveelheid stof, zodat het gewicht van een mol substantie. Mol massa wordt gedefinieerd op basis van de ideale gaswet (Vergelijking Mendelejev-Clapeyron):
waar - Gasdruk, - Molair volume, - Massa van gas, - molaire massa, - Universele gasconstante, - Absolute temperatuur